PVI Connection Night 2022

Chương trình PVI Connection Night lấy cảm hứng từ chốn phồn hoa Paris, một đêm hội bùng nổ cảm xúc, một điểm hẹn của những con người tinh hoa đã cống hiến và đóng góp cho PVI trong suốt hành trình 25 năm qua , sự kiện được tổ chức tại FLC Hạ Long.